Home > fasapay.com > MY > Transaksi > Berapa lama mengambil masa Withdrawal / pengeluaran di FasaPay?

Berapa lama mengambil masa Withdrawal / pengeluaran di FasaPay?

 

 

Transaksi Withdrawal / pengeluaran di FasaPay akan diprocess pada masa perkhidmatan kami https://fasapay.my/about/officehour berdasar dengan antrian transaksi yang masuk dan akan mengambil masa 2-10 hari bekerja selepas FasaPay menerima borang Withdrawal Anda RExxx