Home > fasapay.com > MY > Registrasi > Apakah syarat-syarat pengenalan untuk mengesahkan akaun fasapay.com?

Apakah syarat-syarat pengenalan untuk mengesahkan akaun fasapay.com?

 • Syarat – syarat FasaPay imej pengenalan yang sah untuk mengesahkan akaun anda di fasapay.com

  1. Passport antara bangsa yang sah.

  2. Guna format jpg./jpeg./png dan berwarna

  3. Maximum size imej ialah 1MB.

  4. Empat tepi identiti jelas ditunjukkan

  5. Ianya harus ada gambar daripada ID yang bersangkutan

  6. Boleh dibaca: imej berwarna, tidak terlalu kecil, imej tidak blurr, tidak diedit/gambar photostate.

  7. Upright (tidak condong 90' atau 180').

  8. Terdapat watermark nipis pada ID imej selagi data & gambar masih dibaca.

  9. Terdapat halaman mengenai logo / lambang negara atau negeri peraturan-peraturan yang terkandung dalam pasport antara bangsa.

  10. Ianya belum tamat tempoh kurang daripada 6 bulan.