Merchant

Berapa banyak yang perlu kita bayar untuk menyertai sebagai Merchant FasaPay?
Yuran pendaftaran FasaPay sebagai merchant adalah percuma / tiada caj. Pemindah...
Bagaimana cara menjadi Merchant FasaPay?
Menjadi merchant FasaPay dengan status CORPORATE - Daftar sebagai ahli Fasa...
Apa itu status Store dan CORPORATE?
Terdapat dua jenis merchant di FasaPay, Store dan Corporate. Store adalah bussin...