Transaksi

Bagaimana cara deposit di fasapay.com?
Top Up melalui account bank USD Sebelum deposit di FasaPay, sila isi borang depo...
Bagaimana cara pengeluaran baki USD/IDR (FP) saya kepada baki IDR (FI)?
Sila ambil perhatian bahawa urus niaga ini hanya sah daripada akaun FP anda kepa...
Bagaimana untuk menebus / pengeluaran dalam fasapay.com?
Menebus / pengeluaran ke akaun bank USD * Log masuk ke kawasan ahli (member ...
Bagaimana cara untuk menambah akaun bank lain yang tidak berdaftar dalam senarai bank?
Pilih bank lain (bawah), selepas itu isi borang dengan betul (nama bank, alamat...
Perlukah saya mengisi borang transaksi setiap kali saya deposit?
Betul, pengguna/ahli perlu mengisi borang transaksi untuk deposit. Untuk makluma...
Berapa lama mengambil masa deposit di fasapay.com?
Transaksi deposit di fasapay.com akan diprocess pada masa perkhidmatan kami htt...
Berapa caj transaksi di fasapay.com?
Untuk caj transaksi deposit dan withdraw melalui transfer bank tidak dikenakan c...